HCS Filozofija

Misija i vizija oslikavaju svrhu postojanja naše kompanije na putu ka jedinstvenom cilju: nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata kroz neprekidno unapređenje kvaliteta naših usluga.

Kroz našu misiju mi težimo:

  • da olakšamo poslovanje u okviru HR sektora investitora, inostranih i lokalnih kompanija, što vodi ka ostvarivanju njihovih poslovnih ciljeva,
  • da razvijamo svest o HR uslugama u regionu uz konstantan rast, razvoj i primenu novih HR trendova i alata,
  • da obezbedimo povezivanje talenata, inostranih i lokalnih stručnjaka, njihovih znanja i novih tehnologija.

Vizija:

Biti među vodećim HR kompanijama u Jugoistočnoj Evropi na tržištu direktnog traženja i selekcije kandidata, ističući prednosti poznavanja lokalnog tržišta i culture, primenjujući savremene metode i procedure, održavajući visok kvalitet usluge.

Strategija:

Razvoj partnerske saradnje na polju ljudskih resursa kroz pronalaženje odgovarajućih modela koji će obezbediti zajednički rast na našem tržištu.

Human Capital Solutions © 2015