Istraživanje tržišta ljudskih resursa i analiza konkurencije

HCS je pouzdan partner prilikom planiranja poslovanja potencijalnim investitorima i inostranim kompanijama koji ulaze na srpsko tržište, ili uvode / razvijaju novi proizvod ili uslugu. HCS  im može pomoći da sagledaju i shvate makro i mikro finansijsku klimu, obim i kvalitet proizvoda i usluga, da istraže dostupnost idealnih kandidata i njihove kompenzacione pakete, da pronađu nove distributere, da se izveštavaju o trendovima na tržištu, da obezbede svot analize, kao i da steknu uvid u zakonske aspekte, neophodne za vođenje poslovanja u našoj zemlji.

Možemo vam pomoći da identifikujete ključne parametre koji definišu kupovno iskustvo u konkurentskoj ili industriji srodnoj vašoj, da klasifikujete konkurenciju prema nivou njihovog realnog položaja u odnosu na vaše potencijalno učešće na tržištu, kao i da analizirate sopstvenu ponudu u odnosu na konkurentsko tržište.

Dobijeni rezultati omogućili bi klijentu da blagovremeno donese strateške odluke i pokazali kako usvojiti osnovnu koncepciju i poslovne aktivnosti što je efikasnije moguće, a u cilju postizanja željenih rezultata.

Human Capital Solutions © 2015