Naš tim
Rašo Pazarkić
Direktor

Rašo Pazarkić je rođen 1971. godine u Zemunu. Završio je studije u Južnoj Americi, na ”Queens’s College” u Georgetown-u, iz oblasti poslovnih administracija. Takođe je 1998. godine završio Poljoprivredni Fakultet u Zemunu, stekavši zvanje diplomiranog inženjera za poljoprivrednu tehniku. Proveo je nepunih godinu dana u Lagosu, u Nigeriji, na mestu generalnog direktora uglednog „Chinatowns” restorana u okviru najmodernijeg tržnog centra u Zapadnoj Africi „Mega Plaza”.

Po povratku u Srbiju, nastavio je svoju karijeru u okviru internacionalne kompanije „Pepsi–Cola” u Dobanovcima, na mestu menadžera za razvoj terena, a zatim je 2001. godine prešao u Novi Sad, u kompaniju „Agrocoop”, gde se razvija do pozicije direktora nabavke i prodaje.

Svoje iskustvo u ljudskim resursima počinje krajem 2002. godine, u saradnji sa inostranim kompanijama. Pohađao je HR treninge, obuke i radionice u Zagrebu, Budimpešti i Beogradu, iz oblasti direktnog traženja i selekcije ljudskih resursa. Za vreme rada u privredi učestvovao je u sistematizaciji radnih mesta, reorganizaciji preduzeća, formiranju timova nabavke i prodaje, izradi ISO standarda, istraživanju tržišta konkurencije, kao i u različitim HR poslovima. Od 2011. godine vlasnik je i direktor kompanije „Human Capital Solutions – Executive Search”, pravnog naslednika istoimene agencije, osnovane 2004. godine.

Ljubitelj je afričke kulture, rekreativno se bavi planinskim biciklizmom i fotografijom i svoje slobodno vreme provodi sa porodicom u prirodi. Oženjen je i ima dve ćerke.

Kontakt:

Nikola Kozomara je rođen 1971. godine u Beogradu. Deo života proveo je u Australiji, gde u Kamberi završava Narrabandah College. Po povratku u Beograd završava Višu poslovnu školu i zapošljava se u bankarskom sektoru, gde ostaje narednih devet godina. Dalje karijeru gradi u sektoru telekomunikacija. Tokom narednih dvanaest godina stiče iskustvo na raznim specijalističkim i rukovodećim pozicijama u oblastima marketinga i prodaje. Samostalno formira timove saradnika, utiče na sistematičnost i unapređenje radnih procesa i biva odgovoran za višemilionska investiciona ulaganja.

Krajem 2014. odlučuje da nastavi poslovnu karijeru kao eksterni konsultant u kompaniji „Human Capital Solutions”. Na osnovu interesa za daljim razvojem i širenjem obima poslovanja, postavlja temelje beogradske kancelarije.

Heraldika mu je pritajena strast. Nastoji da se periodično posećuje sa prijateljima iz inostranstva. Oženjen je i ima troje dece.

Kontakt:
Nikola Kozomara
Senior HR konsultant
Nataša Perišić
Specijalista za regrutaciju

Nataša Perišić je rođena 1988. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za psihologiju, i 2012. godine stekla zvanje diplomiranog psihologa – mastera. Tokom studija isticala se izvanrednim akademskim rezultatima, posvećenošću i dodatnim radom na projektima.

Kompaniji „Human Capital Solutions” priključila se 2013, kao specijalista za regrutaciju kadrova. Zadužena je za traženje i selekciju kandidata, kao i za rad na unapređenju procesa selekcije. Ima položen državni ispit za rad u zapošljavanju i konstantno se dodatno usavršava u ovoj oblasti.

Kontakt:

Biljana Gajić je rođena 1968. godine u Perlezu kod Zrenjanina. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer ratarstvo i povrtarstvo.

Prvo radno iskustvo stekla je u firmi „Genel” d.o.o, gde se zaposlila 2002. godine. Počela je u tele-marketingu, a zatim prešla u veleprodaju. Obavljala je poslove administratora maloprodaje, asistenta nabavke i komercijaliste u veleprodaji. Od 2007. godine zaposlena je u firmi „Genel Sigurne Veze” d.o.o. Bavila se komercijalnim poslovima u veleprodaji, kao i logističko-administrativnim poslovima vezanim za carinu, uvoz, izvoz i špediciju.

Sa kompanijom „Human Capital Solutions” sarađuje kao eksterni saradnik za istraživanje tržišta i administrativne poslove, bavi se izradom i ažuriranjem baze podataka.

Kontakt:
Biljana Gajić
Konsultant za istraživanje tržišta
Human Capital Solutions © 2015