Prisutnost

Na osnovu samostalno realizovanih projekata u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i, naravno, Srbiji, HCS se svrstava u regionalne headhunting kompanije sa temeljnim prisustvom u Jugoistočnoj Evropi.

Pored toga, imamo iskustva i uspešno realizovane projekte u Rusiji i regionu Severne Afrike. Sa partnerskim headhunting kompanijama u Sloveniji, Mađarskoj i Bugarskoj predstavljamo snažnu mrežu i ključnu podršku u poslovanju, koje su prepoznali mnogi naši klijenti i kandidati.

Human Capital Solutions © 2015