Pronalaženje talenata

U današnjem zahtevnom svetu, sa visokorazvijenom tehnologijom, tesnom tržišnom konkurencijom i ograničenjima u kvalifikovanom ljudstvu, baseni talenata čine temelj koji osigurava buduću zalihu kvalifikovanih lidera, specijalista i menadžera, koji će se razviti u okviru organizacije tako što će negovati osnovne vrednosti koje kompanija podržava i ispunjavajući njene ciljeve. Da bi ostvarili strateške planove u zapošljavanju, predvideli potrebe za talentima i prognozirali trendove u pronalaženju talenata i pravac razvoja njihove delatnosti, konsultanti kompanije HCS svakodnevno učestvuju u pronalaženju i izboru talenata, proizvodeći impuls unapred koji će dodati na vrednosti organizacije zaposlenog. Koristimo sve potrebne resurse, uključujući:

  • saradnju sa univerzitetima i tržnim centrima,
  • saradnju sa centrima za razvoj karijere i studentskim konsalting centrima,
  • alate za društvenu prisutnost,
  • aktivnosti od stalnih intervjua do projekata zapošljavanja,
  • onlajn prijave preko vebsajta kompanije HCS,
  • interni izvor baza podataka.
Human Capital Solutions © 2015