8581 - Menadžer kvaliteta

Lokacija

Zrenjanin

Za našeg klijenta, uspešnu internacionalnu kompanije iz oblasti tekstilne industrije, tražimo iskusnog i posvećenog kandidata.

Opis posla: 

 • Razvoj i uspostavljanje procedura, standarda i specifikacija iz oblasti upravljanja i kontrole kvaliteta

 • Osigurava da procesi proizvodnje i usluga zadovoljavaju međunarodne i domaće standarde kvaliteta

 • Osigurava da su standardi kvaliteta radnih procesa i usluga u kompaniji usklađeni sa standardom upravljanja kvalitetom

 • Uviđa nedostatke i definiše korektivne mere kao i načine unapređenja smanjenja škarta i povećanja efikasnosti i iskorištenja materijala

 • Uspostavlja i održava procedure kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom 

 • Vrši nadzor radnih procesa, prikuplja podatke i kreira statističke izveštaje u svrhu definisanja korektivnih mera i unapređenja kvaliteta i radnih procesa

 • Razvija metode i jasno definiše sistem kvaliteta u svim radnim procesima i postupcima u proizvodnji

 • Vrši nadzor i rukovodi radom kontrolora zaduženih za kvalitet međufaznih procesa i gotovih proizvoda, daje instrukcije, upute i smernice za rad

 • Kreira program i sprovodi redovne i periodične interne audite

 • Osigurava kontinuirano poboljšanje kvaliteta proizvoda i procesa, radi obezbeđenja konkurentske i tržišne prednosti kompanije

 • Komunicira i koordinira aktivnosti sa ostalim organizacijskim celinama radi osiguranja kvaliteta

 • Organizuje obuku svih uposlenika iz oblasti standarda i upravljanja kvalitetom

 • Redovno izveštava nadređenog o rezultatima rada, daje predloge o unapređenju proizvodnog procesa


Kriterijumi:

 • 5 do 7 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 • Fakultetska diploma 

 • Srednji nivo znanja engleskog jezika

 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

 • Vozačka dozvola B kategorije


Naš klijent nudi odlične radne uslove, rad u okviru dinamičnog radnog okruženja, saradnju sa stručnim saradnicima, kao i mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja u okviru internacionalne kompanije.

Ukoliko ste se prepoznali u navedenom konkursu za posao, motivisani ste da radite u stabilnom i zdravom radnom kolektivu, iskoristite ovu priliku i kliknite ispod na Registruj se/Prijavi se da biste otvorili nalog i prijavili se. Ako već imate nalog i prijavljeni ste, kliknite na dugme Prijavi se odmah!

Podeli