8610 - Menadžer platnog prometa (Treasury Manager)

Lokacija

Beograd


Lafarge Srbija je deo Holcim grupe, koja je svetski lider u industriji građevinskog materijala. Rešavamo izazove sa kojima se klijenti suočavaju širom sveta, bilo da grade individualne domove ili velike infrastrukturne projekte. U Srbiji smo prisutni od 2002. godine u dva poslovna segmenta, Cement i Betoni. Od 2022. godine proširili smo poslovanje na agregate i asfalt sa tendencijom daljeg širenja. Za naše poslovanje u Srbiji, tražimo novog člana tima koji će ojačati naš lokalni  tim finansija.

Opis posla – mogućnosti:

Tražimo visoko motivisanog profesionalca za poziciju menadžera platnog prometa u Lafarge Srbija. Prolazimo kroz veoma uzbudljiv period, jer smo upravo usred sprovođenja Strategije „Izgradnja za rast“ 2022. i restrukturiranja našeg poslovanja.

Pozicija se nalazi u našoj kancelariji u Beogradu a u zavisnosti od potrebe posla, sa povremenim odlaskom u naše kancelarije u Beočinu kao i posete svim poslovnim prostorima gde Lafarge obavlja svoju delatnost u Srbiji.


U vašem poslu ćete imati i sledeće odgovornosti:

Glavni zadatak izabranog kandidata biće obavljanje poslova dinarskog i deviznog platnog prometa, rada sa hartijama od vrednosti, kreditiranja, osiguranja, praćenja naplate potraživanja kupaca.

Vaši zadaci bi se odnosili na planiranje dnevnog i periodičnog stanja računa i obaveza u saradnji sa nabavkom, prodajom i službom investicija. Praćenje izvršenja operacija koje se odnose na upravljanje novčanim tokovima, priprema, kontrola i potpisivanje finansijske dokumentacije bili bi sastavni deo vaše pozicije. 

Od kandidata se očekuje praćenje zakonskih propisa iz domena plaćanja kao i usklađivanje poslova službe platnog prometa sa istim. Posao podrazumeva procenu kreditne sposobnosti potencijalnih kupaca, praćenje naplate potraživanja kupaca kao i ažuriranje kreditne politike kompanije. 

Menadžer platnog prometa biće zadužen za obavljanje poslova osiguranja, učestvovanje u pripremama i zaključivanju ugovora o osiguranju. Izabran kandidat će komunicirati sa NBS, poslovnim bankama i ostalim nadležnim institucijama u delokrugu svojih poslova. 

Od zaposlenog kandidata očekujemo poštovanje zakonskih propisa kao i pravila i procedura Holcim Grupe.


Uslovi potrebni za obavljanje posla Menadžera platnog prometa:

Minimum 5 godina relevantnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, VII-1 stepen stručne spreme. Viši nivo znanja engleskog jezika i rad u MS Office paketu. 


Naš klijent nudi: 

Rad u stabilnoj kompaniji sa profesionalnim i izuzetnim timom saradnika, kvalitetne radne uslove ali i mogućnost razvoja lične karijere u stručnom i dinamičnom radnom okruženju.

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa i želite da se razvijate u okviru internacionalne kompanije, kliknite ispod na Registruj se/Prijavi se da biste otvorili nalog i prijavili se. Ako već imate nalog i prijavljeni ste, kliknite na dugme Prijavi se odmah!

Podeli