8633 - Inženjer za razvoj novih tehnologija (IT Business Developer)

Lokacija

Beočin

                                                                                                                    

Lafarge Srbija je deo Holcim grupe, koja je svetski lider u industriji građevinskog materijala. Rešavamo izazove sa kojima se klijenti suočavaju širom sveta, bilo da grade individualne domove ili velike infrastrukturne projekte. U Srbiji smo prisutni od 2002. godine u dva poslovna segmenta, Cement i Betoni. Od 2022. godine proširili smo poslovanje na agregate i asfalt sa tendencijom daljeg širenja. Za naše poslovanje u Srbiji, tražimo novog člana IT tima koji će ojačati naš lokalni tim.


U ime našeg klijenta, Lafarge Srbija tražimo proaktivnog profesionalca.

Opis posla – mogućnosti:

Tražimo visoko motivisanog profesionalca za poziciju IT inženjera za održavanje i razvoj lokalnih aplikacija. Pozicija se nalazi u našoj kancelariji u Beočinu. 


U vašem poslu ćete imati i sledeće odgovornosti:

  • Učestvujete samostalno ili kao deo tima u planiranju i izradi novih projekata koji su deo integralnog informacionog sistema ili u promenama postojećih aplikacija u skladu sa potrebama korisnika

  • Zajedno sa pretpostavljenim menadžerom učestvujete u strateškom planiranju razvoja službe u skladu sa IS standardima Holcim grupe i specifičnosti koje važe za našu zemlju

  • Učestvujete samostalno ili kao deo tima u planiranju i izradi novih projekata koji su deo integralnog informacionog sistema ili u promenama postojećih aplikacija u skladu sa potrebama korisnika

  • Pružate odgovarajuću obuku korisnicima za nova aplikativna rešenja u čijoj je realizaciji učestvovao bilo samostalno, ili kao deo tima

  • Odgovorni ste za tačnost podataka koje isporučuje ili obrađuju aplikacije za koje je neposredno zadužen i o čijoj se funkcionalnosti brine

  • Sa timom fabrike cementa, agregata i betona identifikujete akcije unapređenje  procesa koji će imati najveći uticaj na rezultat

  • Obezbeđujete da tim fabrike, agregata i betona radi u skladu sa grupnim standardima u delu digitalnih / informacionih sistema

  • Lider ste generacije novih ideja i razvoja digitalnih projekata i inovacija sa jasnom vrednošću za biznis, krajnje korisnike i stakeholdere  

  • Sarađujete sa eksternim organizacijama i upravljate njima u smislu davanja predloga za unapređenje saradnje, ali i aplikacija

  • Razvijaćete se i u drugoj oblasti IT-a kao što je IT infrastruktura i učešće u projektima kako internim, tako i grupnim u smislu implementacije projekata definisanih od strane Holcim grupe 


Uslovi potrebni za obavljanje posla:

Minimum 2-3 godina relevantnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, VII-1 stepen stručne spreme. Viši nivo znanja engleskog jezika i rad u MS Office paketu. 


Naš klijent nudi: 

Rad u stabilnoj kompaniji sa profesionalnim i izuzetnim timom saradnika, kvalitetne radne uslove, kao i mogućnost razvoja lične karijere u stručnom i dinamičnom radnom okruženju. 

Ukoliko ispunjavate uslove konkursa i želite da se razvijate u okviru internacionalne kompanije, iskoristite ovu priliku i kliknite ispod na Registruj se/Prijavi se da biste otvorili nalog i prijavili se. Ako već imate nalog i prijavljeni ste, kliknite na dugme Prijavi se odmah!


Podeli