Ostvarenje poslovnih ciljeva omogućavaju nam zaposleni koji imaju adekvatna znanja i veštine, ali i potencijal da se razvijaju kroz usvajanje novih veština. Pod uticajem tehnološkog napretka, poslovni i/ili proizvodni procesi doživljavaju svakodnevne promene, a samim tim se i znanja i veštine potrebne za obavljanje određenih poslova menjaju.

Naš pristup se sastoji iz analize razvojnih potreba, izrade predloga razvojnih aktivnosti, implementacije trening programa i praćenja primene stečenih veština i tehnika.

Vašim zaposlenima i menadžerima možemo pomoći u razvoju:

  • Mekih veština

  • Menadžerskih veština

  • Prodajnih i pregovaračkih veština

Za uspešno bavljenje razvojem zaposlenih ne postoji jedinstveni recept za sve, već prilagođen pristup svakom pojedincu, timu ili organizaciji. Kontaktirajte nas da zajedno dizajniramo najbolji trening ili razvojni model iskrojen prema potrebi vaše kompanije.

Odoo • Text and Image