Izvršno traženje & selekcija - Headhunting

Izvršno traženje /  Centri procene  /  Trening & razvoj Outplacement program  /  Testiranje zaposlenih  /  Istraživanje tržišta u HR-u

Za jednu kompaniju od izuzetne je važnosti da ima kvalitetan menadžment. Ova pozicija direktno utiče na pozitivnu poslovno okruženje i organizacionu kulturu, sa krajnjim ciljem postizanja planiranih rezultata i podizanja brend imidža kompanije. HCS u potpunosti prepoznaje ove vrednosti i predana je pronalaženju vrhunskih kandidata bez kompromisa.

Detaljno istraživanje tržišta je ključno u postizanju željenih rezultata u okviru headhunting projekata.

Mi ulazimo u srž vašeg poslovanja; merimo i ispitujemo njegove potrebe. Ishod ovakve pripreme jeste istraživanje bazirano na zahtevu po meri. Zahvaljujući definisanim parametrima i dobrom poznavanju tržišta, nastavak procesa predstavlja primenu metodologije direktnog traženja, kako bi se napravio uži izbor visokostručnih kandidata.  Nakon odabira dobitnog kandidata, osiguravamo svoj izbor, da bismo obezbedili obostrano zadovoljstvo klijenta i zaposlenog, radi uspešne, pouzdane i dugotrajne veze.

Odoo • Text and Image

HCS ima desetogodišnje iskustvo u regionu Jugoistočne Evrope u pronalaženju vrhunskih kandidata za pozicije visokog i srednjeg menadžmenta, kao i usko stručnih profila kandidata. Koristimo savremene alate i kanale pretrage, vodeći računa o potpunoj diskreciji. Takođe smo spremni i da pregovaramo sa kandidatima u vaše ime, ukoliko se to zahteva od nas.