O nama

Kompletni benefiti HR usluga

Human Capital Solutions Executive Search je kompanija sa sedištem u Novom Sadu, čija je osnovna delatnost profesionalni odabir ljudskih resursa primenom metode direktnog traženja i procesa odabira kandidata (headhunting).

Naš osnovni cilj je da obezbedimo usluge po meri svake kompanije i da predstavimo željene profile, u zavisnosti od njene strukture, strategije, organizacione kulture i potreba pozicije, imajući na umu tržišne potencijale i raspoložive resurse.

Usredsređeni smo pretežno na pozicije visokog i srednjeg menadžmenta, ali smo, isto tako, spremni da u potpunosti izađemo u susret bilo kom drugom zahtevu za kadrovima, na isti način.

Naš tim

HCS filozofija

Misija i vizija oslikavaju svrhu postojanja naše kompanije na putu ka jedinstvenom cilju: nepostojanje granica u zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata kroz neprekidno unapređenje kvaliteta naših usluga.

Kroz našu misiju mi težimo:

  • da pružimo podršku našim klijentima u okviru HR sektora, što će doprineti ostvarenju njihovih poslovnih ciljeva,

  • da razvijamo svest o HR uslugama u regionu uz konstantan rast, razvoj i primenu novih HR trendova i alata,

  • da obezbedimo povezivanje talenata, inostranih i lokalnih stručnjaka, njihovih znanja i novih tehnologija.

Vizija:

Biti među vodećim HR kompanijama u regionu na tržištu direktnog traženja i selekcije kandidata, ističući prednosti poznavanja lokalnog tržišta i kulture, primenjujući savremene metode i procedure, održavajući visok kvalitet usluge.

Strategija:

Razvoj partnerske saradnje sa našim klijentima na polju ljudskih resursa kroz pronalaženje odgovarajućih modela koji će obezbediti zajednički rast na našem tržištu.

Upoznajte naš tim

Company team
 

Rašo Pazarkić, direktor

Rašo ima preko 20 godina iskustva u radu sa internacionalnim i lokalnim kompanijama sa akcentom na poslove izvršnog traženje i selekcije kandidata. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu na centrima procene, outplacement programima, razvoju kadrova, istraživanju tržišta u ljudskim resursima kao i u radu na globalnim headhunting projektima. Od 2004. godine je vlasnik i direktor kompanije „Human Capital Solutions Executive Search d.o.o.”.

Company team
 

Nataša Perišić, Talent Acquisition & Assessment Center menadžer

Nakon završetka master studija psihologije, Nataša se 2013. godine pridružila HCS timu na poziciji Asistenta na projektima. Na osnovu postignutih rezultata 2019, Nataša je promovisana na poziciju Menadžera za akviziciju talenata i assessment centara. Učestvuje u headhunting projektima za pozicije visokog i srednjeg menadžmenta i zadužena je za sprovođenje assessment centara. Deo aktivnosti odnosi se na stručna psihološka testiranja i razvoj novih usluga.

Company team
 

Jasna Gvozdenović, HR menadžer za razvoj poslovanja

Jasna ima više od 10 godina iskustva u radu sa internacionalnim i lokalnim klijentima u cilju razvoja njihovog poslovanja. Mrežu poslovnih kontakta grdila je sa klijentima iz najrazličitijih industrija u cilju pronalaženja najboljih rešenja za klijente kroz bankarske usluge a poslednjih 5 godina kroz usluge iz domena ljudskih resursa. HCS timu pridružila se Januara 2022. sa ciljem aktivnog razvoja mreže klijenata, istraživanja tržišta kao i selekcije i regrutacije visokih profila.

Company team
 

Nataša Tomin Vujkov, saradnik za regrutaciju i selekciju

Nataša ima preko 10 godina iskustva u vođenju malog privatnog biznisa. Diplomirani je psiholog i deo je HCS tima od 2017. godine. Pored selekcije i regrutacije, uključena je i u razvoj programa Talent pool.

Company team
 

Biljana Gajić, Saradnik za istraživanje HR tržišta i administraciju

Biljana ima preko 15 godina radnog iskustva unutar renomiranih domaćih kompanija. Oblasti u kojima ima najjače iskustvo su logističko-administrativni i komercijalni poslovi. Član je HCS tima od 2016. od kad konstantno preuzima sve širi opseg aktivnosti od istraživanja tržišta, razvijanja i korišćenja baze podataka do vođenja kompletne administracije.

Odoo • Image and Text

Regionalna prisutnost

Na osnovu samostalno realizovanih projekata u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, HCS se svrstava u regionalne headhunting kompanije sa temeljnim prisustvom u Jugoistočnoj Evropi.

Pored toga, deo smo globalne mreže HR partnerskih kompanija sa kojima smo uspešno realizovali mnoge zahtevne pozicije širom sveta.

Industrija

„Human Capital Solutions – Executive Search” prati globalne trendove u istraživanju kandidata i time doprinosi razvoju širokog spectra poslovnih oblasti, kao što su: građevinarstvo, prehrana i poljoprivreda, automobilska industrija, FMCG, revizija, finansije, elektronika, robotika, zaštita životne sredine, energetika i drugo.

Do sada smo uspešno realizovali više od 500 različitih HR projekata.

Odoo • Text and Image