Zahvaljujući trendu centralizacije i restrukturiranja kompanija na globalnom tržištu, mnoge organizacije primorane su da ukinu određene radne pozicije, čak i čitave poslovne segmente. Da bismo zaposlenima olakšali process prelaska u druge kompanije i da bismo eliminisali rizik od pravnih posledica, kao i da bismo sprečili destabilizaciju radnog okruženja, outplacement program koristimo kao moćno rešenje prilikom rešavanja ovih neprijatnih situacija.

HCS pruža profesionalne „jedan na jedan” usluge podučavanja, skrojene po meri, kako bi se zadovoljile jedinstvene potrebe pojedinca i organizacije, da bi se zaposlenima olakšao prelazak na sledeći nivo karijere. Outplacement program pomaže zaposlenom na svakom nivou da otkrije i promoviše svoju tržišnu vrednost. „Naša usluga outplacement menadžmenta čini svaki transfer pouzdanijim.”

Uviđajući pravi značaj personalizovanog, „jedan na jedan” kontakta, kao i korist od fleksibilnog modela usluge, naš senior konsultant radiće sa zaposlenima kako bi definisali pravac, fokus i program i time dobili željeni rezultat.