Odoo • Image and Text

Da li postoji nešto efikasnije od razgovora sa zaposlenima kako bi se utvrdili potencijali za razvoj karijere? Možemo li smanjiti rizik od propusta tokom zapošljavanja iako je kandidat ostavio dobar utisak tokom razgovora za posao? Da li se to može struktuirati, a da istovremeno bude jednostavno i praktično?

Odgovor na sve je DA! Možete to da uradite pomoću integrisanog sistema simulacionih vežbi dizajniranih da generiše ponašanje poput onog koje je potrebno za uspeh u ciljnom poslu ili drugim rečima, pomoću CENTRA ZA PROCENU!

Centar za ocenjivanje je tehnika evaluacije koja se koristi za sve vrste uloga i za ljude u različitim fazama njihove karijere, uključujući:

  • Izvršne i srednje menadžerske uloge

  • Izbor menadžmenta

  • Razvoj i obuka zaposlenih

  • Pripravničke pozicije

Zašto biste koristili AC?

  • Istraživanje je pokazalo da su najbolji prediktori uspešnosti u ciljnom poslu (CIPD, 2008)

  • Zaposleni / kandidati ih vrlo cene jer pokazuju transparentnost i pravednost procesa evaluacije tokom razvoja karijere ili zapošljavanja

  • Objektivniji (manji rizik od lične pristrasnosti)

  • Postavite kandidate u okruženje poput onog u kome bi radili i koje bi maksimum iskoristili sposobnost predviđanja performansi i realnog pregleda posla

  • Uštedite vreme i troškove smanjivanjem rizika i donošenjem ispravnih odluka u korišćenju ljudskih potencijala

Samo nas pozovite, a mi ćemo pripremiti prilagođenu vežbu posebno za vaš postupak ocenjivanja tako da bolje odražavaju kompetencije i kriterijume vaše kompanije.

Kontaktirajte nas