Odoo • Image and Text

Pored struktuiranog intervjua i procene stručne sposobnosti (provera stručnog znanja putem testova znanja specijalno kreiranih za svrhe testiranja), kvalifikovani smo i za obavljanje psiholoških testiranja. Ovaj vid testiranja ima za cilj da kod svakog testiranog pojedinca utvrdi potencijale za obavljanje određene delatnosti, izvrši procenu opšte i specifične intelektualne sposobnosti kandidata, njegov razvojni potencijal, kao i motivaciju za lični razvoj.

Testiranje organizujemo u skladu sa zahtevima i potrebama klijenta. Na osnovu tačnog opisa poslova i radnih zahteva koje pozicija podrazumeva, koristimo određene modele i metode testiranja. Testiranje može biti individualno ili u grupama.

Na osnovu dobijenih rezultata, procene dominantnih sposobnosti i ključnih kompetencija u odnosu na posao za koji pojedinac konkuriše, svaki kandidat dobija izveštaj sa rezultatima testiranja, mišljenjem psihologa, kao i preporuke za dalje usmeravanje njegove karijere u kompaniji.